מר ישראל מימון, ישראל

מר ישראל מימון, ישראל

 ישראל מימון הוא יושב ראש ועדת ההיגוי של ועידת נשיא ישראל וראש משרד עורכי דין שבבעלותו. הוא כיהן כמזכיר הממשלה בתקופת כהונתם של שרון ואולמרט. מימון היה שותף במשרד עורכי-הדין הברמן, דובב, שטרן ושות', שם התמחה במשפט חוקתי ומינהלי.

 

מושבים:

 מליאת נעילה: ההכרעות שיעצבו את המחר