מר רוברט דה נירו, ארה"ב

מר רוברט דה נירו, ארה"ב

 

 

פרטים בהמשך

 

 

 מושבים:

פאנל: שיחה בשניים