מר סטיבן שוורצמן, ארה"ב

מר סטיבן שוורצמן, ארה"ב

מר סטיפן שוורצמן הוא היו"ר, המנכ"ל ואחד המייסדים של קבוצת "בלקסטון". הוא שירת כפרופסור נלווה בבית-הספר לניהול של אוניברסיטת ייל והוא חבר במועצת היועצים לדיקן בית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת הרווארד. שוורצמן הוא חבר המועצה ליחסי חוץ, מועצת העסקים, השולחן העגול של העסקים ומועצת העסקים הבינלאומיים של הפורום העסקי הבינלאומי. הוא חבר מועצות המנהלים של הספרייה הציבורית של ניו יורק, חברת אסיה, מועצת הדירקטורים של שותפות העיר ניו יורק, והמועצה המייעצת של בית-הספר לכלכלה ולניהול של אוניברסיטת טסינגהואה, בייג'ינג. הוא נאמן של אוסף פריק עיר ניו יורק ויו"ר (אמריטוס) של מועצת המנהלים של מרכז האמנויות ע"ש ג'ון קנדי. 

 

מושבים:

מליאה: המחר של הכלכלה העולמית