מר מלקולם הונליין, ארה"ב

מר מלקולם הונליין, ארה"ב

מלקום הונליין הוא סגן-יו"ר בכיר של ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים הגדולים באמריקה, הגוף המתאם עניינים בינלאומיים וכלל-ארציים עבור 52 ארגונים יהודיים כלל-ארציים. בעבר כיהן כמנהל בכיר מייסד של המועצה היהודית ליחסי קהילה במטרופולין של ניו יורק, הגוף המרכזי המתאם של הארגונים היהודיים בשטח המטרופוליני של ניו יורק. הונליין היה המנהל הבכיר המייסד של ועידת המטרופולין של ניו יורק למען יהדות בריה"מ. הוא גם מכהן במועצות המנהלים של ארגונים קהילתיים, חינוכיים ואזרחיים רבים, וביניהם המועצה ליחסי חוץ. הוא יו"ר "הקולות של אמריקה" בישראל ויו"ר משותף של "רשת הקהילה הבטוחה".

 

 מושבים:

פאנל:  חילופי משמרות: המחר של מנהיגות העם היהודי