מר ג'רמי ניומרק, בריטניה

מר ג'רמי ניומרק, בריטניה

 ג'רמי ניומארק הוא מנכ"ל מועצת ההנהגה היהודית. הוא חבר במועצת קבוצת המערכה למען משחק הוגן הנאבקת נגד פעילות אנטי-ציונית, חבר בוועדת ההיגוי של הקואליציה הגלובלית למען ישראל ומשמש כיו"ר כוח המשימה שלה למאבק בחרם כלכלי, ביטול השקעות וסנקציות, וכן בכוח המשימה ללחימה באנטישמיות הבין-משרדי של ממשלת בריטניה. ניומארק משרת גם כחבר במועצת המכון האירופי לחקר האנטישמיות בת זמננו. הוא היה מנהל התקשורת האסטרטגית בלשכת הרב הראשי, הלורד זקס, במשך שש שנים. 

 

 מושבים:

פאנל:  חילופי משמרות: המחר של מנהיגות העם היהודי