מר ג'ון ביירד, קנדה

מר ג'ון ביירד, קנדה

 

 

פרטים בהמשך

 

 

 מושבים:

פאנל: שיחה בשניים