מר בוריס פ. ג'. קולארדי, שווייץ

מר בוריס פ. ג'. קולארדי, שווייץ

 מר בוריס פ. ג'. קולארדי הוא מנכ"ל קבוצת יוליוס בר בע"מ ובנק יוליוס בר ושות' בע"מ. יוליוס בר אחזקות בע"מ נוסדה ב-1890, והיא מהווה את אחד הבנקים הגדולים בשווייץ לניהול הון. קודם לכן שימש קולארדי כמנהל התפעול באירופה, המזרח התיכון וצפון אפריקה וראש הפרויקטים המיוחדים וכחבר ועדת הניהול של הבנקאות הפרטית באירופה באגף הבנקאות הפרטית של "קרדיט סוויס" לונדון/ציריך. הוא יו"ר הוועדה האכסקוטיבית של איגוד הבנקים למסחר ולהשקעות של שווייץ.

 

מושבים:

פאנל: שיחה בשניים