מר אברהם פוקסמן, ארה"ב

מר אברהם פוקסמן, ארה"ב

מר אברהם פוקסמן הוא המנהל ארצי של הליגה נגד השמצה. פוקמן זוכה באות לגיון הכבוד הצרפתי,הוא חתן פרס למנהיגות הומניטארית על שם ראול וולנברג וקיבל פרס מפעל חיים מטעם וועדת הזיכרון הבין-דתית.

 

 

מושבים:

 שולחן עגול:  אופייה היהודי של ישראל – מעט מדי? יותר מדי?