השגריר איתמר רבינוביץ', ישראל

השגריר איתמר רבינוביץ', ישראל

איתמר רבינוביץ' הוא הנשיא המייסד של מכון ישראל, פרופסור גלובלי לכבוד באוניברסיטת ניו יורק ועמית כבוד בכיר, לא-תושב, במרכז סבן במכון ברוקינגס. הוא פרופסור אמריטוס להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת תל אביב וכיהן בעבר כנשיא האוניברסיטה. שימש כראש החוג ללימודי המזרח התיכון, ראש מרכז דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה, דיקן הפקולטה למדעי הרוח ורקטור האוניברסיטה. רבינוביץ' כיהן כשגריר ישראל בארה"ב ועמד בראש הצוות הישראלי למו"מ עם סוריה (1992-1995).

 

מושבים:

פאנל: ליזום או להמתין: ישראל מול מזרח תיכון משתנה

 ארוחת צהרים מומחים: מה צריכה להיות האסטרטגיה של המערב (ושל ישראל) נוכח הסערה המתמשכת במזרח התיכון?