הרב מרדכי נויגרשל, ישראל

הרב מרדכי נויגרשל, ישראל

 הרב מרדכי נויגרשל הוא אחד מראשי ישיבת "מאורות התורה" בקריית טלז-סטון הסמוכה לירושלים. הוא בוגר ישיבת הרב עמיאל ב"ישוב החדש" שבתל אביב ישיבת חברון שבירושלים, ו"בית התלמוד זוהר התורה" .נויגרשל מרצה בנושאי משפט ופילוסופיה יהודיים ופועל למען הקהילה הדתית וענייניה. נויגרשל נמנה על מייסדי "יהדות מזווית אחרת", חברה המוציאה לאור תכנים יהודיים, ושל תוכנית ההרצאות בסמינרים של "ערכים".

 

מושבים:

פאנל:  "הרי את מקודשת לי וגם שווה לי?" יהדות ושוויון האישה