ד"ר יוסף יופה, גרמניה

ד"ר יוסף יופה, גרמניה

יוסף יופה הוא המו"ל ועורך השבועון הגרמני די צייט ועמית ליחסים בינלאומיים ע"ש מארק ואניטה אברמוביץ במכון הובר. הוא מכהן כיו"ר מכללת אברהם גייגר בברלין. 

 

מושבים:

פאנל: הסדר העולמי נוכח אתגרי המחר

פאנל: עד כמה הבנת האתמול מסייעת בעיצוב המחר?

ארוחת צהרים מומחים: מה צריכה להיות האסטרטגיה של המערב (ושל ישראל) נוכח הסערה המתמשכת במזרח התיכון?