גברת עפרה שטראוס, ישראל

גברת עפרה שטראוס, ישראל

עפרה שטראוס היא יו"ר מועצת המנהלים של קבוצת שטראוס-עלית. קודם לכן היתה מנכ"ל "שטראוס" ו"סלטי שטראוס". שטראוס היא חברת חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית החל משנת 2002, חברת הוועד הפועל של הסוכנות היהודית והיתה יו"ר (משותף) של ועדת המשנה לגיוס החברה הישראלית. בעבר כיהנה כיו"ר ארגון "אמץ לוחם" והיתה יו"ר המגבית המקומית של ויצ"ו. 

 

 

מושבים:

פאנל: כלכלת ישראל – האם נערכת למחר?

שולחן עגול: נוכח משבר כלכלי עולמי מתמשך – תיאוריה, פרקטיקה והלקחים לישראל