גברת אליאנה רודי, ארה"ב

גברת אליאנה רודי, ארה"ב

 אליאנה משתתפת כיום בתוכנית "קריירה ישראל" ועובדת כמשתלמת במכון למחקר הטרור והתגובות נגדו (ITRR) בירושלים. כסטודנטית בארה"ב היא היתה חברה ב"הסברה", הוועד למען מהימנות בדיווח על המזרח התיכון (CAMERA), ואיפא"ק, שסייע לה ליזום קבוצה פרו-ישראלית, "קליירמונט, סטודנטים למען ישראל" (CSI), שהיא היתה נשיאתה. היא עשתה השתלמות קיץ בוועד היהודי האמריקני (AJC), וקיבלה מטעם הוועד את הפרס ע"ש אסטרלי של קולג' סקריפס. מטעם CAMERA  היא קיבלה את פרס הסטודנט המצטיין ע"ש דוד בר-אילן, וכן היתה הזוכה הראשונה במילגת המצטיינים ע"ש הילדה ספקטר מורגנשטרן. 

 

 

מושבים:

פאנל:  חילופי משמרות: המחר של מנהיגות העם היהודי