מר אליעזר (מודי) זנדברג, ישראל

מר אליעזר (מודי) זנדברג, ישראל

אליעזר (מודי) זנדברג הוא היו"ר העולמי של קרן היסוד-המגבית המאוחדת. בעבר כיהן כשר התשתיות הלאומיות, חבר בקבינט הכלכלי, שר הטכנולוגיה והמדע, יו"ר ועדת השרים לטכנולוגיה ומדע, סגן שר החינוך, התרבות והספורט. זנדברג הוא חבר כנסת לשעבר, יו"ר ומזכ"ל לשעבר של מפלגת צומת ויו"ר לשעבר של מפלגת שינוי.

 

 

מושבים:

פאנל: ארץ זבת חלב, דבש ו… גז טבעי – אתגרים והזדמנויות