סיכום ועידה 2013

   

ברכות:

מר אהרון פרנקל

פרופסור מנחם בן-ששון

עו"ד ישראל מימון

 

סיכומי תחומים:

הקדמה

הספירה הגיאופוליטית

הספירה ההומנית

הספירה היהודית

הספירה יהשראלית

הספירה הכלכלית

הספירה המדעית

 

שולחני עגול:

שולחן עגול כלכלי

שולחן עגול גיאופוליטי

שולחן עגול יהודי

 

 

 הסיכום הינו בשפה אנגלית